เรียนผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้", "คุณ") ยินดีต้อนรับสู่ LokShorts! ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ระบบ เข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ LokShorts (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ", "LokShorts") ที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์มนี้และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด") อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่อาจจำกัดความรับผิดของเราหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ที่สำคัญของคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของเรา คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้ การใช้งานและ/หรือการใช้บริการของคุณต่อแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของบริการ

คุณยืนยันกับเราว่าคุณเป็นผู้ใหญ่และมีความสามารถทางกฎหมายครบถ้วน หากคุณเป็นผู้เยาว์หรือขาดความสามารถทางกฎหมายเต็มรูปแบบ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ หรือใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ข้อตกลงที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ และกฎทั้งหมดที่เราอาจประกาศในอนาคต กฎทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดและมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกัน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน การใช้บริการของคุณแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ/หรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะ ๆ โดยการโพสต์ประกาศและ/หรือผ่านวิธีการอื่นที่สมเหตุสมผล ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดที่แก้ไขซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการเป็นประจำ การใช้บริการของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไข ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณกับ LokShorts จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดล่าสุด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่แก้ไข คุณต้องหยุดใช้บริการ

บัญชี

หากต้องการใช้บริการ คุณต้องสร้างบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากเราและเข้าสู่ระบบ หากคุณเข้าถึงบริการผ่านบัญชีบุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติจากเรา คุณจะต้องมั่นใจในความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของบัญชี หากคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบ LokShorts ได้เนื่องจากปัญหาบัญชีบุคคลที่สาม (เช่น บัญชีถูกระงับ) โปรดติดต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชีของคุณจะเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวสำหรับเราในการตรวจสอบตัวตนของคุณ

คุณควรผูกบัญชีของคุณโดยใช้บัญชีอีเมลของคุณ (บัญชีอีเมลหนึ่งบัญชีสามารถลงทะเบียนได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น) โปรดลงทะเบียนบัญชีของคุณด้วยบัญชีอีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี LokShorts ของคุณและไม่ได้ถูกระงับโดยเรา วิธีการลงทะเบียนบัญชีและการผูกมัดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้หรือผลิตภัณฑ์ และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น คุณยอมรับว่าเราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณให้ไว้ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัสประจำตัวอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เราแยกออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงทะเบียน

คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะอนุญาตให้เราเปิดเผยและใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเมื่อลงทะเบียนหรือไม่ หากคุณให้การอนุญาตดังกล่าวแก่เรา เราจะให้บริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นตามสถานที่ตั้งของคุณ หากคุณไม่ให้การอนุญาตดังกล่าวแก่เรา คุณจะยังคงสามารถใช้ฟังก์ชันและบริการพื้นฐานที่เรามอบให้ได้ แม้ว่าอาจส่งผลกระทบต่อบริการที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลตำแหน่งก็ตาม

เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ หรือใช้ LokShorts เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่สามารถระบุตัวคุณได้ เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณหรือมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นเมื่อจำเป็น คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริง มีรายละเอียด และถูกต้อง ("ข้อมูลส่วนบุคคล") โดยได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อผู้ใช้ เพศ อายุ วันเกิด บัตรประจำตัว ที่อยู่ อาชีพและอุตสาหกรรม ส่วนสูง น้ำหนัก รายได้ ความสนใจ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณลงทะเบียน/อัปเดต คุณตกลงที่จะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทันที หากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้นั้นไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือมีข้อมูลที่ผิดกฎหมาย/น่ารังเกียจ เราอาจปฏิเสธการสมัครลงทะเบียนของคุณและยุติการใช้บริการของคุณ

คุณตกลงที่จะไม่:

(1) ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อลงทะเบียนบัญชี LokShorts ของคุณเอง
(2) หากไม่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ให้ลงทะเบียนบัญชี LokShorts ของคุณเองในนามของผู้อื่น
(3) ลงทะเบียนบัญชี LokShorts ของคุณมากเกินไป
(4) ลงทะเบียนและดูแลบัญชี LokShorts มากกว่าหนึ่งบัญชีในช่วงเวลาเดียวกัน

หากคุณใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อใช้บัญชีที่ลงทะเบียนโดยฉ้อโกง หรือรูปโปรไฟล์บัญชี โปรไฟล์ส่วนตัว และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/เป็นอันตราย เรามีสิทธิ์ที่จะใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น แจ้งให้คุณแก้ไขหรือระงับการใช้บัญชีของคุณ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นหรือโดยไม่สุจริตและรายงานต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

คุณรับทราบว่า: คุณมีความสามารถอย่างเต็มที่และสามารถตามกฎหมายในการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามกฎหมายและนโยบายของแต่ละประเทศ และคุณสามารถรับผิดชอบในการใช้บริการที่เรามีให้ได้อย่างอิสระ หากคุณไม่มีความสามารถข้างต้น ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้พร้อมกับผู้ปกครองของคุณ คุณไม่สามารถใช้บริการได้เว้นแต่ผู้ปกครองของคุณจะเห็นด้วยกับการใช้บริการและข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณต้องรับผิดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดในการให้บริการ เราจะเพิกถอนสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองของคุณ ชื่อผู้ใช้ ชื่อเล่น ไอคอน และข้อมูลบัญชีอื่น ๆ ที่คุณกรอก เข้าสู่ระบบ หรือใช้ระหว่างการใช้บริการจะต้องไม่ละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับ ระบบระดับชาติ ผลประโยชน์ของชาติ สิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายและผลประโยชน์ของพลเมือง สาธารณะ ระเบียบหรือศีลธรรมทางสังคมและให้ข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่เสมอ ห้ามข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย คุณรับประกันเพิ่มเติมว่าข้อมูลบัญชีที่คุณกรอก เข้าสู่ระบบ หรือใช้จะต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้: ละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ; เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ความลับของรัฐ อำนาจรัฐ และ/หรือความสามัคคีของชาติ ความเสียหายต่อเกียรติยศของชาติ ผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์สาธารณะทางสังคม การยุยงให้เกิดความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์ หรือบ่อนทำลายความสามัคคีทางชาติพันธุ์ ละเมิดนโยบายศาสนาของรัฐ เผยแพร่ลัทธิหรือความเชื่อโชคลาง เผยแพร่ข่าวลือ รบกวนความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของสังคม การเผยแพร่ ภาพอนาจาร การพนัน ความรุนแรง การฆาตกรรม การก่อการร้าย หรือการสนับสนุนอาชญากรรม ดูหมิ่นหรือใส่ร้ายผู้อื่นหรือทำลายสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น ด้านอื่น ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับ หากข้อมูลบัญชี เช่น ไอคอนบัญชี ชื่อเล่น ฯลฯ ที่คุณเข้าสู่ระบบหรือใช้มีข้อมูลที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย เรามีสิทธิ์แจ้งให้คุณทราบเพื่อแก้ไขหรือระงับการใช้บัญชีของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือดำเนินการอื่นใดต่อ คุณ. หากคุณเข้าสู่ระบบ ใช้หรือกรอกชื่อผู้ใช้ ชื่อเล่น ไอคอนของคุณในฐานะนิติบุคคลหรือผู้มีชื่อเสียง เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานบัญชีและรายงานต่อหน่วยงานรัฐบาลที่มีอำนาจ คุณต้องรักษาบัญชีและรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากคุณ เรา หรือบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณทราบหรือสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกใช้อย่างผิดกฎหมายหรือมีข้อผิดพลาด

คู่มือการบริการ

คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการในทางที่ผิด คุณรับประกันว่าคุณจะใช้บริการภายในขอบเขตของกฎหมายและข้อบังคับและข้อกำหนดเหล่านี้ และจะไม่มีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นอันตราย ผิดกฎหมาย หรือละเมิด; มิฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลที่ตามมาทั้งหมด นอกจากนี้ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่เราหรือบุคคลที่สามสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดข้างต้น

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้และประเพณีทางจริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณในระหว่างการใช้บริการ มิฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ นอกจากนี้โปรดใช้บริการอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ หากการกระทำของคุณทำให้เราฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับหรือเกี่ยวข้องกับเราในกิจกรรมทางการเมืองหรือสาธารณะ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยุติบริการ

ไม่ว่าในกรณีใด คุณตกลงที่จะไม่:

(1) ใช้บริการเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
(2) ใช้บริการสำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์
(3) ส่งอีเมล์ขยะ อีเมล์ขยะ หรือช่วยเหลือผู้อื่นในการส่งอีเมล์ขยะ อีเมล์ขยะจากบัญชีของคุณ
(4) แสดงข้อความ เสียง หรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสม (เช่น ภาพอนาจาร ความรุนแรง คำหยาบคาย ความหวาดกลัว ความป่าเถื่อน และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ ศีลธรรมทางสังคม หรือประเพณีวัฒนธรรม/ประเพณีของชาติ)
(5) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (เช่น พยายามเรียกร้องเงินสดโดยการสร้างเหตุผลอันเป็นเท็จ หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น)
(6) กระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อบริการหรือผู้อื่น (เช่น โพสต์หรือแจกจ่ายไวรัส ติดตาม เลือกปฏิบัติ โพสต์คำพูดแสดงความเกลียดชัง/ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมความรุนแรงต่อผู้อื่น หรือการทารุณกรรมสัตว์)
(7) ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น (เช่น การอัปโหลด จัดเก็บ หรือการโพสต์ต้นฉบับ เพลง ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต) ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น (เช่น แอบถ่ายรูปผู้อื่น)
(8) ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ที่อาจรบกวน ทำให้เสื่อมเสีย ส่งผลหรือจำกัดการใช้บริการอย่างเหมาะสมโดยผู้ใช้รายอื่น หรือในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน หรือใช้บริการมากเกินไป หรือรบกวนการทำงานของ การทำงานที่เหมาะสมของบริการ
(9) ส่งโฆษณา ข้อความเชิญชวน เอกสารส่งเสริมการขาย อีเมลขยะ อีเมลขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือแผนการแชร์ลูกโซ่ หรือปกปิดหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับตัวตนของผู้ส่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลขยะ อีเมลขยะ หรือ อีเมลเชิงพาณิชย์
(10) รับหรือรวบรวมที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข IM และข้อมูลอื่น ๆ จากผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
(11) ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล เครื่องขูด หรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงบริการของเราหรือรวบรวมข้อมูล
(12) ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือรับรหัสต้นทางของบริการในทางใดทางหนึ่ง หรือหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงมาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ เนื้อหา หรือรหัสของบริการ ใช้หรือพยายามใช้บัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต ปลอมตัวหรือโพสต์ข้อมูลในนามของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด พยายามหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการกรองเนื้อหาที่เราอาจใช้ หรือพยายามเข้าถึงบริการหรือพื้นที่ใดๆ ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ วางโฆษณาเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการภายนอก LokShorts และบริษัทในเครือ คุณตกลงที่จะไม่ชักชวนผู้ใช้ของเราให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่งที่คล้ายคลึงกันด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือในทางใดทางหนึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย หรือกฎของ LokShorts หรือเป็นอันตรายต่อเราและ/หรือผู้ใช้รายอื่น คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อการขายหรือวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา หากคุณต้องการใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณในระหว่างการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชดเชยโดยตรงแก่ฝ่ายที่ถูกละเมิด และ/หรือค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับการสูญเสียของเรา หากการกระทำของคุณทำให้เราต้องรับโทษทางปกครองหรือความเสียหายจากการละเมิด สำหรับการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น เราอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณทันทีตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของคุณ และ/หรือการลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจให้ข้อมูลที่จำเป็นที่คุณส่งหรือเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ LokShorts ในระหว่างการใช้บริการแก่แผนกที่มีอำนาจตามคำขอของแผนกที่มีอำนาจ หลังจากการประเมินเบื้องต้นของเรา หากคุณสงสัยว่าละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น เราอาจให้ข้อมูลที่จำเป็นตามที่กล่าวข้างต้นแก่ผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์อื่นๆ (เช่น พีซี โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย) และค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือค่าธรรมเนียมเครือข่ายมือถือ) ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณ

คุณรับทราบว่าเราอาจเผยแพร่โฆษณาเชิงพาณิชย์และข้อมูลเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ได้หลายวิธีในการให้บริการ คุณยอมรับว่าเราอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณโดยการส่งอีเมล ข้อความส่วนตัว หรืออื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ และบริการใหม่ทั้งหมดที่นำเสนอโดย LokShorts จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ความเป็นเจ้าของและการใช้สิทธิ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LokShorts เป็นของเราหรือผู้อนุญาตของเรา ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่มีการมอบใบอนุญาตหรือสิทธิ์อื่นใดในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณ คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของผู้อนุญาตของเรา การใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และอาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และกฎเกณฑ์และกฎเกณฑ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

บริการและเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบน LokShorts (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมาย แอปพลิเคชัน ซอร์สโค้ด อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรม หน้าเว็บ ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ กราฟิก และเมื่อคุณใช้บริการ) ความเป็นเจ้าของและ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร) เป็นของ LokShorts หรือผู้ถือสิทธิ์อื่นๆ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง ส่ง หรือเผยแพร่เนื้อหาข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น มิฉะนั้น คุณจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายแก่เราหรือผู้ถือสิทธิ์รายอื่นสำหรับความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าว

เราให้ความสำคัญกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก การละเมิดที่เกี่ยวข้องสามารถรายงานได้ ที่ lokshorts-support@imyfone.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา และอาจรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายโดยละเอียดสามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และเราขอแนะนำให้คุณอ่านอย่างละเอียด

ข้อกำหนดทั่วไป

เหตุสุดวิสัย: เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ เหตุสุดวิสัยรวมถึงเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับหรือคำสั่งของรัฐบาล สาเหตุเฉพาะอันเนื่องมาจากลักษณะของบริการอินเทอร์เน็ต เช่น ความล้มเหลวที่เกิดจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ต ข้อบกพร่องทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ต ไวรัสคอมพิวเตอร์ การโจมตีของแฮ็กเกอร์ และสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน หลีกเลี่ยงไม่ได้ และผ่านไม่ได้อื่นๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลง

เนื่องจาก LokShorts และประสบการณ์ผู้ใช้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เราอาจเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบคุณสมบัติออกจากบริการเป็นครั้งคราว ("ข้อกำหนดที่อัปเดต") รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะหรือบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยหรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้ และความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณภายใต้การอัปเดตข้อกำหนดใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ

คุณยอมรับว่าเราอาจดำเนินการดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือบริการที่เราจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ความปลอดภัย กฎหมายหรือข้อบังคับ เราอาจไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีที่เราพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเนื้อหาหรือคุณสมบัติใด ๆ ที่เข้าถึงได้ภายในบริการนั้นมีเนื้อหาที่สมเหตุสมผล เราจะ (หากทำได้ตามสมควร) แจ้งให้คุณทราบผ่านทางข้อความในกล่องจดหมายหรือโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะมีผลทันทีเมื่อเราโพสต์ เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เนื่องจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากที่เราได้โพสต์ข้อกำหนดที่อัปเดตแล้ว เราจะพิจารณาว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันโดย ข้อกำหนดที่ปรับปรุง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่ปรับปรุง คุณจะต้องหยุดการเข้าถึงหรือใช้บริการและปิดบัญชีของคุณ (หากเกี่ยวข้อง)

ข้อสงวนสิทธิ์

LokShorts ไม่รับประกันว่าการใช้บริการของคุณและคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการจะพร้อมใช้งาน ไม่หยุดชะงัก ปราศจากการรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัส เวิร์ม หรือการบุกรุกด้านความปลอดภัยอื่น ๆ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณใช้บริการ และใช้ เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือรับเนื้อหาหรือเนื้อหาผ่านบริการของเราและบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของคุณแต่เพียงผู้เดียว (รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณที่ใช้เชื่อมต่อกับบริการของเรา) หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการหรือการดาวน์โหลดหรือการใช้เนื้อหาหรือเนื้อหานั้น

LokShorts ไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน การจัดส่ง ประสิทธิภาพ ราคา หรือการตรงต่อเวลาของเนื้อหาหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ปรากฏในบริการของเรา

คุณเข้าใจและยอมรับว่า LokShorts จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติงานเนื่องจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำของพระเจ้า ไฟไหม้ การระเบิด การป่าเถื่อน การก่อการร้าย สภาพอากาศแปรปรวน เหตุฉุกเฉินระดับชาติ การจลาจล สงคราม แรงงาน ความยากลำบาก ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ การขาดแคลน การละเมิด การดำเนินการหรือการร้องขอจากรัฐบาล การระงับบริการที่มีอยู่ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่จำกัดความทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับประกันว่า (ก) บริการจะตรงตามความต้องการของคุณ หรือบริการหรือเนื้อหาของผู้ใช้จะสามารถมองเห็นได้สำหรับคุณ; (B) บริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข (C) ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการหรือเนื้อหา LokShorts หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ หรือ (D) เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งจะสามารถเข้าถึงได้จากบริการของเรา การใช้บริการของเราเป็นความเสี่ยงของคุณเองและคุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและใช้ความระมัดระวังในขณะที่ใช้บริการ

คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า LokShorts จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย การบาดเจ็บ การเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการใช้บริการของคุณไม่ว่าในกรณีใดๆ LokShorts จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ทั้งสิ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในศาล) ในทางใดทางหนึ่งอันเนื่องมาจาก ผลจาก หรือเกิดขึ้นจาก: ( I) การใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการหรือข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น (II) การมีส่วนร่วมหรือการพึ่งพาข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงโดยเกี่ยวข้องกับบริการ (III) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกกำหนดให้ถือเป็นการละเมิดพื้นฐานหรือความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญ

ภายในขอบเขตที่จำกัดความรับผิดนี้ถูกห้าม ภาระผูกพันของ LokShorts ต่อคุณสำหรับความเสียหายจะถูกจำกัดไว้ที่ 1.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นใด)

ประกาศ : การสื่อสารของเราที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือส่งข้อความในกล่องจดหมาย คุณยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เรามอบให้แก่คุณนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่การสื่อสารดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนของแต่ละประเทศ โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ให้ยึดตามบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศเป็นหลัก ในกรณีเช่นนี้ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะถูกแก้ไขหรือตีความใหม่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และความถูกต้องของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกส่งไปยังศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง ("HKIAC") เพื่อดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามกฎที่บังคับใช้ในขณะนั้น ภาษาในการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และคณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการสามคน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่กรณี

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่โพสต์และถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ LokShorts

ความล้มเหลวของเราในการใช้ ความล่าช้าในการใช้สิทธิ และการใช้สิทธิบางส่วนของเราภายใต้กฎหมายและข้อกำหนด จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว และจะไม่กระทบต่อการใช้สิทธิดังกล่าวในอนาคตของเรา

กับ ข้อกำหนดหรือบริการของเรา โปรดส่งอีเมลไปที่เซิร์ฟเวอร์ลูกค้าของเรา: lokshorts-support@imyfone.com

สนับสนุน
  • ข้อเสนอแนะ

ติดตามเรา
ดาวน์โหลด App
Google Play

Copyright © 2024 iMyFone LokShorts. All rights reserved.

เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เข้าใจ